RECYKLING KASZMIRU

14 marzec 2019
I love cashmere

Jednym ze sposobów zmniejszenia wpływu produkcji jest recykling kaszmiru.
Praktyka recyklingu kaszmiru sięga setek lat.
Po takim zużyciu swetrów, że nie można ich było nosić, zebrano je i rozdrobniono na pojedyncze włókna, które z kolei zamieniono w koce. Oto jak kaszmir z recyklingu wykorzystuje ten sam proces.                                                                                     

Dzięki nowoczesnej kontroli jakości kaszmir poddawany jest starannym i drobiazgowym procesom sortowania.

Wybierając i mieszając kolory tkanin i barwionej odzieży wełnianej, jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować proces farbowania, oszczędzając w ten sposób wodę i chemikalia i bez konieczności zagospodarowywania powstałych ścieków.

Ponadto stosowanie kaszmiru pochodzącego z recyklingu ogranicza intensywne użytkowanie pastwisk dla owiec.
Recykling kaszmiru zmniejsza również ilość odpadów i wytwarzanych odpadów, co z kolei przekłada się na ograniczone wykorzystanie składowisk odpadów i redukcję toksycznych emisji ze spalarni. Produkty z kaszmiru, których nie można już używać, ponieważ są zbyt zużyte, mogą znaleźć nowe życie dzięki konwersji materiału i pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Czysty kaszmir o bardzo niskim wpływie.