Nie podoba mi się ten artykuł, czy mogę go zwrócić? 

Nie, nasze towary są sprzedawane w stanie, w którym zostały odnalezione.
(Prowadzenie sprzedaży wyłącznie między profesjonalistami nie daje prawa do odstąpienia od umowy) 


Czy nie mam prawa do zwrotu?
Zgodnie z kodem konsumenta 
rozróżnia się między konsumentem końcowym a posiadaczem numeru VAT.

DLA PROFESJONALISTÓW: Prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w Kodeksie konsumenta dotyczy tylko konsumenta. Pojęcie „konsumenta” jest przewidziane przez. 3 lett. AD lgs. 206/05: „konsument lub użytkownik: osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową, która może być wykonywana”. W związku z tym, będąc właścicielem numeru VAT profesjonalistą, a nie konsumentem, nie może on wykonywać prawa do odstąpienia od umowy regulowanego przez kodeks konsumencki.